29 października 2012

Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

 

Tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenia zmieniające:

1

2


Treść niniejszych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłaszane i wydawane w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.
Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanego tu aktu prawnego.