20 grudnia 2012

Projekt „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu” – dla nauczycieli zawodu kucharz oraz zawodów pokrewnych i technik technologii żywności oraz zawodów pokrewnych

patissier chocolatier mistrzowie nauczycielom zawoduOrganizatorzy zapraszają  nauczycieli zawodu kucharz oraz zawodów pokrewnych i technik technologii żywności oraz zawodów pokrewnych do bezpłatnego udziału w projekcie „Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu”.

 

 

 

Szczegółowe informacje o Projekcie znajdują się na stronie ww.udekerowani.pl oraz można je uzyskać w Biurze Projektu email: rekrutacjadoprojektu@gmail.com

 

Załączniki

 

Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie

Program Praktyk