12 lipca 2011

Projekt „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza do udziału w projekcie  „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”.  Obejmuje on realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie). Udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny.

 


Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat projektu, regulamin rekrutacji oraz dokumenty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej projektu pod adresem www.wsz.edu.pl/efs-3.3.2  lub uzyskać w Biurze Projektu, ul. Rząsawska 40, 42-209 Częstochowa, tel. 34 3643491