2 sierpnia 2011

MEN wspiera postawy prospołeczne i aktywność obywatelską uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkursy na dofinansowanie projektów w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012. Oferty można składać do 18 sierpnia 2011 r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.