8 kwietnia 2013

Projekt „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”, jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno – wychowawczej.

logo koNa wniosek dyrektora Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Łęknicy prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt „Nasze Gimnazjum – szansą na lepszą przyszłość”, jako niekonwencjonalna forma pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy zajął I miejsce na liście rankingowej projektów złożonych w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/9.1.2/2011 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

W ramach projektu realizowane były pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, ukierunkowane na wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz podnoszeniu jakości procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk ścisłych oraz specjalistycznych. Ponadto projekt przyczynił się do zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenia świadomości rodziców odnośnie przyszłości zawodowej ich dzieci i wzbogacił bazę szkolną i warsztat pracy nauczyciela.

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 3: Prezentacja

 

{gallery}/galerie/20130408{/gallery}