5 czerwca 2019

Projekt „Młodzi dla EKO”

Szanowni Państwo

Fundacja „Katolicka Inicjatywa Berit” z siedzibą w Głuszycy w związku z realizacją Projektu „Młodzi dla EKO”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, priorytet- Edukacja Ekologiczna, serdecznie zaprasza do współpracy i wspierania działań przy realizacji Projektu.

Projekt „Młodzi dła EKO” powstał z myślą o młodych mieszkańcach województwa dolnośląskiego i lubuskiego, ale także z myślą o osobach wchodzących w skład społeczności lokalnych, które zainteresowane są ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Ukierunkowany jest w głównej mierze na podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, dotyczącej przede wszystkim obszarów NATURA 2000 z uwzględnieniem roli rekreacji, turystyki i wypoczynku przy zachowaniu i ochronie walorów środowiska naturalnego.

Inicjatywa będzie realizowana do kwietnia 2021 roku, a w ramach Projektu planowane są  różne działań, będą to min.:

  • warsztaty edukacyjne „Natura 2000 – Uczenie przez doświadczenie”,
  • Festiwal Sowiogórski Muflon,
  • warsztaty fotograficzne – „Ekologia okiem młodych fotografików”,
  • warsztaty dziennikarskie – „EKOMEDIA”,
  • warsztaty ekologiczne,
  • ponadto odbędą się 3 konkursy EKO – SZKOŁA, #EKOFILM i #EKOSEŁFIE, a także powstanie cykl 4 filmów edukacyjnych i seria 10 wywiadów filmowych z ekspertami w dziedzinie ekologii.

Większość zaplanowanych działań skierowana jest do młodych ludzi, jednakże edukacja w życiu każdego człowieka, bez względu na wiek, jest istotnym modyfikatorem osobowości, dlatego też Projekt zakłada udział osób dorosłych, dzięki czemu zarówno uczniowie oraz nauczyciele mogą włączyć się w działania projektowe.

Więcej informacji o projekcie na stronach organizatorów www.mlodzidlaekp.pl

Załączniki

plakat
Data: 2019-06-05, rozmiar: 2 MB