19 października 2015

Projekt „Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia”

uniwersystet lodzkiKatedra Etyki Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z pracownikami naukowymi z innych instytucji, realizuje pod kierunkiem prof. nadzw. dra. hab. Andrzeja M. Kaniowskiego projekt „Etyka w systemie edukacji w Polsce i wybranych krajach świata zachodniego (Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Francja, USA, Norwegia, Finlandia”

 

Rezultatem projektu ma być opracowanie rekomendacji do nauczania przedmiotu etyka w polskim systemie edukacji oraz kształcenia nauczycieli tego przedmiotu.

Projekt realizowany będzie przy użyciu różnych metod badawczych: sondaż diagnostyczny z nauczycielami, analiza tekstów polskich pedagogów i filozofów, programów nauczania i podręczników (polskich i zagranicznych), konsultacje ze specjalistami – wywiady z nauczycielami w Polsce oraz w badanych krajach zachodnich.

Pierwszy etap działań projektu będzie dotyczył polskich doświadczeń w obszarze nauczania etyki w szkole, kształcenia nauczycieli na potrzeby etyki jako przedmiotu w szkole i etyki zawodu nauczyciela.

W związku z powyższym serdecznie zachęcamy Dyrektorów szkół do współpracy w przypadku kontaktu ze szkołą realizatorów projektu.