14 czerwca 2017

Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego

W dniu 31 maja 2017 roku zakończył się kolejny etap wdrażania opracowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”. Dyrektorzy szkół,
które wyrażają chęć przystąpienia do Programu, poproszeni zostali o wypełnienie krótkiej ankiety, w której zadeklarowano chęć przystąpienia szkoły do Programu oraz wskazywano koordynatora Szkolnego Programu Wspierania Zdolności i Talentów.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu. Niezwykle budującym jest fakt, że tak wielu dyrektorom i nauczycielom szkół województwa lubuskiego nie jest obojętna praca z uczniem zdolnym, wspieranie ucznia chcącego rozwijać swoją pasję, aktywność
i zainteresowania, a także pomoc nauczycielom i rodzicom zainteresowanym profesjonalnym rozwijaniem zdolności dzieci.

Wszystkie szkoły województwa lubuskiego, które zadeklarowały chęć udziału w Programie zapraszamy
do opracowania Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów. Ten etap wdrażania programu będzie trwał od 01 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Życzymy wielu ciekawych pomysłów!