23 października 2018

Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego

 

Lubuski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do włączenia się do drugiej edycji Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2018/2019.

W związku z faktem, iż w poprzednim roku szkolnym Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół i przedszkoli województwa lubuskiego, Lubuski Kurator Oświaty podjął decyzję o kontynuacji Programu.

Wczesne wykrycie oraz właściwe wsparcie rozwoju zdolności i talentów dzieci to jedno z najważniejszych zadań edukacji, a szkoła to miejsce, w którym każde dziecko powinno rozwijać swoją twórczość, aktywność
i zainteresowania.

W tym celu Lubuski Kurator Oświaty opracował Program Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów”, którego wdrożenie w lubuskich szkołach ma zapewnić nie tylko wsparcie uczniom, chcącym rozwijać swoje zainteresowania, ale także nauczycielom i rodzicom zainteresowanym profesjonalnym rozwijaniem zdolności dzieci.

Szkoły, które przystąpią do programu będą miały za zadanie opracowanie Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów oraz systematyczne realizowanie ich założeń.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Programem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz do stworzenia Szkolnych Programów Wspierania Zdolności i Talentów.

Do Programu mogą przystąpić również szkoły i przedszkola, które realizowały działanie w roku szkolnym 2017/2018. Wówczas wskazanym jest, aby szkoły te wykazały ewaluację programu w stosunku do roku ubiegłego.

Dyrektorzy szkół, które wyrażą chęć przystąpienia do Programu, proszeni zostaną o wypełnienie ankiety.

 

Ankieta będzie aktywna od 5 listopada 2018 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Załączniki