5 marca 2021

Program Stypendialny Horyzonty.

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego – EFC oraz Fundacja Rodziny Staraków realizuje Program Stypendialny Horyzonty dla uczniów klas ósmych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców. Program oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, wyżywienia, wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej przez cały okres nauki w wybranych liceach i technikach.

Program Stypendialny Horyzonty skierowany jest do uczniów i uczennic, którzy kończą szkołę podstawową i chcą się dalej uczyć w liceum lub technikum w dużym mieście. Powinni oni:

·         planować naukę w jednej ze szkół ponadpodstawowych współpracujących z Fundacją EFC;

·         mieć dobre lub rokujące na przyszłość wyniki w nauce;

·         pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców;

·         średni dochód w ich rodzinie nie może przekraczać 1 200 zł na osobę.

Internetowy formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i wysłać w terminie do 31 marca 2021 roku. Trzeba to zrobić za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl  – zgłoszenie odbywa się wyłącznie online.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Programu Stypendialnego Horyzonty: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty/regulamin