11 czerwca 2015

Program Rządowy „Książki naszych marzeń”

banner MENRada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę o realizacji w roku szkolnym 2015/2016 rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

 

Dyrektorzy szkół, którzy chcą skorzystać z programu „Książki naszych marzeń”, do 24 czerwca 2015 r. powinni złożyć odpowiednie wnioski do organu prowadzącego.

Szczegółowe informacje o Programie „Książki naszych marzeń” , w tym:

       prezentacja Programu „Książki naszych marzeń” ,

       harmonogram działań,

–   przykładowy wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego,

znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

oraz w załącznikach

 

Załączniki:
1. Prezentacja Programu „Książki naszych marzeń”
2. Harmonogram działań
3. Przykładowy wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego