4 września 2018

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół w Rzepinie

Szanowni Państwo

Dnia 3 września 2018 r w Zespole Szkół w Rzepinie odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy i Sławomira Dudzisa Burmistrza Rzepina licznie przybyli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Katarzyny w Rzepinie celebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Lityńskiego – Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry wojskowej oraz sztandarów szkolnych przeszli pochodem przez ulice Rzepina do wspaniale udekorowanego w narodowe barwy Zespołu Szkół. Uroczystość odbywała się w hali gimnastycznej, w której zgromadzili się uczniowie i ich rodzice, nauczyciele dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor Zespołu Szkół w Rzepinie Ewa Winiarczyk przywitała uczniów w nowym roku szkolnym. Lubuski Kurator Oświaty przywitał dostojnych gości oraz wszystkich uczestników uroczystości. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę że, w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę priorytetowym zadaniem staje się wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania nowej podstawy programowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów oraz kształcenie zawodowe organizowane w ścisłej współpracy z pracodawcami. Cyfrowe kompetencje nauczycieli i uczniów w XXI wieku niosą potrzebę rozwijania umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci. Złożyła życzenia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Głos z życzeniami w nawiązaniu do obchodów 100-lecia niepodległości  w swoich wystąpieniach zawarli Wojewoda Lubuski oraz Burmistrz Rzepina. Uczniowie klas I szkoły podstawowej złożyli uroczyste ślubowanie, po którym otrzymali upominki z rąk wojewody, kuratora, burmistrza oraz pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Całość uroczystości uświetniły swoim występem dziewczęta z grupy gimnastyki artystycznej oraz uczniowie kasy II akademickiej Liceum Ogólnokształcącego, którzy przygotowali program z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu uroczystości dzieci mogły zapoznać się z programem przygotowanym przez Wojewódzką Straż Pożarną z Gorzowa Wielkopolskiego: zasadami bezpiecznego zachowania, udzielania pomocy oraz sprzętem rotowniczo-gaściczym wystawionym na terenie szkoły. Następnie Goście zostali zaproszeni do zwiedzania odnowionej szkoły i poczęstunek. Po spotkaniu klas I z wychowawcami w asyście wojewody, kuratora i burmistrza uczniowie w obecności rodziców zasadzili przed budynkiem szkoły symboliczne drzewa. Stało się to tradycją rozpoczynającego się nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Rzepinie.

 

 

Załączniki

List Marszałka Województwa Lubuskiego
Data: 2018-09-06, rozmiar: 691 KB
List Ministra Edukacji Narodowej
Data: 2018-09-06, rozmiar: 1 MB
List Lubuskiego Kuratora Oświaty
Data: 2018-09-06, rozmiar: 789 KB