2 października 2020

Program LKO dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 – ankieta ewaluacyjna

Realizację Programu Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” w bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy od ANKIETY  EWALUACYJNEJ. Jest ona skierowana do Dyrektorów szkół podstawowych województwa lubuskiego uczestniczących w Programie LKO. Wnioski z analizy wyników zostaną wykorzystane do modyfikacji działań programowych w roku szkolnym 2020/2021.

Ankieta zamieszczona w „systemie ankiet” Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim będzie aktywna w dniach od 02 do 09 października 2020 r. do godziny 15:00

Prosimy Państwa Dyrektorów o rzetelne i terminowe wypełnienie ankiety.

 

SYSTEM ANKIET