3 marca 2021

Program LKO dla szkół podstawowych – materiały pokonferencyjne.

Konferencja Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowana w ramach Programu LKO dla szkół podstawowych „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” – rok szkolny 2020/2021 odbyła się w dniu 25 lutego 2021 r. w godzinach 9.00 – 12.30

Konferencję pod hasłem „Rola dyrektora w podnoszeniu efektywności kształcenia” zorganizowano w trybie online z użyciem platformy MS Teams. Wzięło w niej udział 180 osób.

W załączeniu prezentujemy materiały pokonferencyjne oraz zapraszamy dyrektorzy wszystkich szkół do zapoznania się z nimi, gdyż mogą być one pomocne w pracy Państwa  szkoły. W szczególności zapraszamy dyrektorów i nauczycieli do zapoznania się z prezentacją Pani prof. Iwony Grzegorzowskiej nt. Jak motywować uczniów do nauki oraz prezentacją Pani Jolanty Mularczyk-Niekrasz, dyrektorki Szkoły Podstawowej w Boczowie, która prezentowała pracę szkoły w ramach „przykładu dobrej praktyki” w kontekście tematu konferencji.

St. wizytator Grażyna Kołogrecka-Dul i st. wizytator Anna Żarnowska, w ramach pracy zespołu ds. programu LKO dla szkół  podstawowych przedstawiły informacje dotyczące realizacji programu w bieżącym roku, raport z analizy Planów szkolnych działań naprawczych oraz w kontekście zadań dyrektora – raport (wyniki, wnioski i rekomendacje) z  przeprowadzonego w grudniu 2020 r. monitorowania sposobu organizacji realizacji zadań  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Załączniki

25.02.2021_PROGRAM_KONFERENCJI
Data: 2021-03-03, rozmiar: 15 KB
Jak motywować uczniów do nauki_
Data: 2021-03-03, rozmiar: 340 KB
Konferencja_WYNIKI MONITOROWANIA
Data: 2021-03-03, rozmiar: 1 MB
PROGRAM_LKO_ANALIZA_planów_działań_naprawczych
Data: 2021-03-03, rozmiar: 223 KB
Szkoła_Podstawowa_Boczów
Data: 2021-03-03, rozmiar: 6 MB