11 października 2018

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Zachęcamy do zapoznania się z programem edukacyjnym „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, który w 2017 r. zyskał multimedialną platformę edukacyjną, dostępną pod adresem: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl

Nauczyciele szkół podstawowych znajdą na platformie kompletne scenariusze 10 lekcji, z podziałem na klasy 1-3, 4-6, 7-8. Tematyka lekcji jest zgodna z podstawą programową, a formy przekazu dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów.

W ciekawy i przystępny sposób pokazane zostało uczniom czym jest elektryczność, przedstawione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa. Na potrzeby scenariuszy przygotowanych zostało 12 filmów edukacyjnych poświęconych tym tematom. Dbając o edukację uczniów niepełnosprawnych 7 filmów dostępnych jest w wersjach z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących oraz w języku migowym.

Poniżej zamieszczamy prezentację niniejszej platformy edukacyjnej