15 listopada 2016

Regionalne Spotkania Informacyjne Programu Erasmus+

fundacja rozwoju systemu edukacjiWraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji zajmujących się edukacją szkolną i kształceniem zawodowym, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+, na spotkania informacyjne dotyczące Edukacji szkolnej oraz Kształcenia i szkoleń zawodowych.

 

Celem spotkań jest omówienie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

W celu ułatwienia kadrze edukacyjnej i przedstawicielom instytucji związanych z edukacją udział w spotkaniach informacyjnych, zostaną one przeprowadzone w różnych częściach województwa lubuskiego.

 

Spotkania dotyczące Edukacji Szkolnej, które skierowane są do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego tj.: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek zajmujących się edukacją ogólną odbędą się:

  • 24 listopada br. w godz. 10.00 – 15.00 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 23, sala nr 14. (zgłoszenie udziału do 22 listopada br.)
  • 28 listopada br. w godz. 10.00 – 15.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7. (zgłoszenie udziału do 24 listopada br.)

 

Spotkanie dotyczące Kształcenia i Szkoleń Zawodowych, które skierowane jest do przedstawicieli kształcenia zawodowego tj. kadry zatrudnionej w: szkołach zawodowych i technicznych, przedsiębiorstwach, ośrodkach nauki i organizacjach związanych z kształceniem zawodowym, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją zawodową odbędą się:

  • 30 listopada br. w godz. 10.00 – 15.00 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 23, sala nr 14. (zgłoszenie udziału do 28 listopada br.)

 

Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

 

W trakcie spotkań przewidziany jest posiłek i przerwa kawowa.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny, przeprowadzi go osoba rekomendowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym jest jego wcześniejsze zgłoszenie we wskazanych powyżej terminach, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w linku poniżej.

 

Formularz zgłoszenia na konferencję

 

https://womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=31

 

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc. Nie przewiduje się dodatkowego potwierdzenia zakwalifikowania na Spotkanie Informacyjne – w momencie wyczerpania wolnych miejsc  system zgłoszeń zostanie automatycznie zamknięty i nie będzie możliwości dokonania zgłoszenia.

 

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt mailowy.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można u regionalnego konsultanta Programu Erasmus+ dla sektora Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w województwie lubuskim:

 

Mirosław Kwiatkowski,

tel. 95 721 61 21, 509 054 602

e-mail:  miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl, miros61@gazeta.pl