7 lipca 2020

Terminy podpisywania umów dot. otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2020

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r. informuję, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy w podanych poniżej terminach.

Proszę o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych proszę o nieprzychodzenie do urzędu i przełożenie wizyty na inny termin. W trakcie osobistej wizyty zobowiązani będą Państwo do:

– powiadomienia telefonicznie pracownika Urzędu merytorycznie odpowiedzialnego za podpisanie umów o swoim przybyciu (Pani Monika Szczecińska – starszy specjalista Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, telefon: 95 725 50 29 lub sekretariat telefon: 95 720 84 12);

– zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu;

– dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;

– zachowania dystansu 1,5 metra od innych osób.

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl).

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia o niemożności stawienia się, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Miejsce i terminy podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, w godz. 11.30 – 14.30.

  • 13 lipca 2020 r. – zadania rozpoczynające się od 15 lipca do 9 sierpnia br.,
  • 14 lipca 2020 r. – zadania rozpoczynające się od 10 do 31 sierpnia br.