31 sierpnia 2023

Podsumowanie narad Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek województwa lubuskiego

W dniach 25 – 30 sierpnia 2023 r. odbyły się narady Lubuskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa lubuskiego. Podczas narad przedstawione zostały m.in. wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2022/2023, działania Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach poprawy efektów kształcenia oraz organizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024.
Podczas narady w dniu 25 sierpnia 2023 r z dyrektorami szkół ponadpodstawowych spotkał się Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, który podziękował dyrektorom za ich pracę oraz odniósł się do najważniejszych zagadnień związanych z organizacją nowego roku szkolnego. Szefowi MEiN towarzyszył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.

W załączeniu prezentacja z narad.

Załączniki

Prezentacja 25 - 30 08
Data: 2023-08-31, rozmiar: 7 MB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa