2 kwietnia 2012

Informacje dla gimnazjalistów i ich rodziców

altW związku ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, a w szczególności szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzanymi od roku szkolnego 2012/2013 zachęcam dyrektorów i nauczycieli do systematycznego przeglądania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl)  i przekazywanie pozyskanych informacji uczniom i rodzicom.

 

Ważnym zadaniem gimnazjum jest wspomaganie ucznia w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu i kierunku kształcenia. W związku z tym muszą oni posiadać niezbędne informacje o typach szkół ponadgimnazjalnych, zawodach kształconych w systemie szkolnym, a także organizacji kształcenia na tym etapie edukacyjnym, które można znaleźć na specjalnie przygotowanej stronie Zanim wybierzesz liceum


Istnieje także możliwość zadawania pytań i zapoznania się z odpowiedziami na stronie Forum – szkolne plany nauczania ( link do strony http://forum.ore.edu.pl/)