12 czerwca 2024

Projekt „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”

Szanowni Państwo,
Instytut Badań Edukacyjnych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizuje projekt pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży” finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). Aby zaplanować działania związane z zapewnieniem zasobów przydatnych w pracy z grupami zróżnicowanymi pod względem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych Instytutowi zależy na rozpoznaniu potrzeb przedszkoli i szkół. W związku z tym zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez zespół ekspertów. Ankieta skierowana jest zarówno do dyrektorów,
11 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca 2024 r.
10 czerwca 2024

KONKURS: LUBUSKI LAS MOIM ŻYCIEM – EKOLOGIA WOKÓŁ MNIE

Lubuski Kurator Oświaty oraz Technikum Leśne im. prof. Jana Miklaszewskiego w Starościnie  ogłaszają konkurs fotograficzny skierowany do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa lubuskiego, a także konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas 1 - 6  szkoły podstawowej województwa lubuskiego pt. „Lubuski las moim życiem – ekologia wokół mnie”.
10 czerwca 2024

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

W Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady, która stanie się organem eksperckim dla RPD. – Słuchanie Waszego głosu, korzystanie z Waszych doświadczeń
i spostrzeżeń jest dla mnie niezwykle ważne – mówi Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zachęcając dzieci i młodzież do zgłaszania kandydatur. Nabór potrwa do 15 czerwca.
7 czerwca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2024

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 kwietnia 2024 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2024 roku, wpłynęło 86 ofert.
Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 17 maja 2023 r., do godziny 15:00.
Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty.
7 czerwca 2024

Konkurs Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na scenariusz lekcji

Główny Urząd Geodezji i Kartografii zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na scenariusz lekcji z wykorzystaniem serwisu geoportal.gov.pl. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu scenariusza czterdziestopięciominutowej lekcji poświęconej wykorzystaniu Geoportalu Krajowego. Celem konkursu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat serwisu geoportal.gov.pl. Zadanie konkursowe powinno zawierać jeden z poniższych tematów: Mapa jako nieodłączny element w nauczaniu geografii Odkrywamy nasze otoczenie – praktyczna analiza danych z Geoportalu Krajowego Położenie i obszar Polski.
7 czerwca 2024

Nabór wniosków do programu minigrantów „Generacja V4”

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłasza nabór wniosków do drugiej edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. Program wspiera krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Termin zgłaszania projektów upływa 30 czerwca 2024 r. Cele programu: Promowanie wartości demokratycznych Aktywność obywatelska Dialog transgraniczny Wymagania: Udział co najmniej dwóch krajów z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) Możliwość udziału sąsiadów (Austria,
6 czerwca 2024

Szkolenie „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza serdecznie do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Zastosowanie kompetencji cyfrowych w nauczaniu przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych w szkole ponadpodstawowej. Platformy edukacyjne i aplikacje mobilne oraz planowanie lekcji z ich wykorzystaniem”,