15 lipca 2019

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie szkół średnich – jedynym konkursem matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty.

Do OMJ może przystąpić każdy uczeń szkoły podstawowej. Zawody są trójstopniowe.

W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMJ ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

Terminarz XV edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów w roku szkolnym 2019/2020 został zgłoszony w Ministerstwie Edukacji Narodowej i przedstawia się następująco:

  • zawody pierwszego stopnia, część testowa: 26 września 2019 r. (czwartek),
  • zawody drugiego stopnia: 11 stycznia 2020 r. (sobota),
  • zawody trzeciego stopnia: 21 marca 2020 r. (sobota).

Więcej informacji na temat Olimpiady Matematycznej Juniorów można odnaleźć pod adresem: www.omj.edu.pl.  Zachęcamy do udziału.