6 marca 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny „Granie na ekranie”

Zachęcamy do udziału w  ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym „Granie na ekranie”.

 

Celem projektu realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

Udział w badaniach jest bezpłatny i niesie wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne. Udział w badaniu może wziąć uczeń, który uczęszcza przynajmniej do klasy czwartej szkoły podstawowej. Maksymalny wiek uczniów biorących udział w badaniu to 20 lat. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku.

 

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym Profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Szkoła, biorąca udział w projekcie, otrzyma:

  • Wyniki wygenerowane dla szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie.
  • Szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.
  • Certyfikat wydany przez Organizatorów dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym wysłany na wskazany podczas rejestracji adres-email.
  • Zaświadczenie dla nauczycieli koordynujących badanie na terenie szkoły.

 

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/badania

 

Kontakt do organizatorów:

dr Maciej Dębski

m.dębski@dbamomojzasieg.com

512 474 482