27 listopada 2023

Ogólnopolski konkurs: Wyrok na ziemiaństwo – 80 lat od komunistycznej reformy rolnej – dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Organizatorami konkursu są Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Fundacja im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI – VIII) i uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem konkursu jest:

1) przywrócenie pamięci o roli społecznej, politycznej i kulturalnej ziemiaństwa oraz jego losu po komunistycznej reformie rolnej;
2) poznawanie i dokumentowanie często trudnej i dramatycznej historii ziemian;
3) poznawanie i utrwalanie wartości etycznych polskiego ziemiaństwa jako wartości aktualnych i pożądanych dla współczesnego społeczeństwa;
4) poznawanie i dokumentowanie roli ziemian w kształtowaniu świadomości narodowej społeczeństwa;
5) kształtowanie umiejętności poszukiwania i analizowania oraz krytycznego podejścia do zgromadzonych informacji zawartych w różnych źródłach;
6) rozwijanie pasji badawczej uczniów;
7) odkrywanie inspirujących przykładów postaci historycznych wywodzących się
z warstwy ziemiańskiej i dokumentowanie znaczenia historycznego mało znanych miejsc związanych z tą warstwą społeczną.

Konkurs jest przeprowadzany w:

1) dwóch grupach wiekowych:
– szkoła podstawowa klasy VI – VIII,
– szkoła ponadpodstawowa;

2) dwóch kategoriach prac:
– pisemnej,
– multimedialnej;

3) trzech etapach:
– szkolnym,
– wojewódzkim,
– ogólnopolskim.

Szczegóły na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/konkursy-i-projekty/zemsta-za-niepodleglosc

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-11-27, rozmiar: 53 KB