10 grudnia 2019

Ogólnopolski Konkurs 40 lat Solidarności na Lubelszczyźnie – Lubelski Lipiec 1980 „Stąd ruszyła lawina…”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Lubelski Kurator Oświaty wraz z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie poświęconym wydarzeniom Lubelskiego Lipca 1980. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowania najnowszą historią, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, zwrócenie uwagi na ponadczasowe wartości oraz uświadomienie społecznego i politycznego znaczenia wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980, a także pobudzenie wyobraźni i zdolności wyrażania osobistych refleksji artystycznych dzieci i młodzieży.

Konkurs jest skierowany do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również studentów z całej Polski. Organizatorzy przewidzieli etap szkolny, w którym wyłoniona zostanie praca w danej kategorii z jednej szkoły oraz etap finalny – typujący zwycięzców całości. Dla studentów powołana zostanie Międzyuczelniana Komisja Konkursowa, która dokona wyboru zwycięzców.

W każdej kategorii konkursowej przewidziane są atrakcyjne nagrody dla uczniów
i wyróżnienia dla nauczycieli, zaś wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy pamiątkowe. Nagrodzone filmy lub wywiady zostaną wyemitowane przez Telewizję Lubin oraz
na platformach cyfrowych NSZZ „Solidarność”, zaś najlepsze prace literackie i eseje historyczne będą sukcesywnie publikowane w miesięczniku „Czas Solidarności”.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25 marca 2020 roku, zaś rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na 21 maja 2020 roku. Uroczysta gala i wręczenie nagród odbędą się
9 czerwca 2020 roku
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Zachęcamy, aby udział w konkursie stał się czasem osobistej refleksji nad wydarzeniami tamtego okresu, a także przyczynkiem do pogłębienia własnej wiedzy o czasie, który stał
się początkiem jakże znamiennych przemian w Polsce.

 

Dane dodatkowe Organizatora Konkursu

tel. 81 53 20 811

e-mail: sekretariat.lublin@solidarnosc.org.pl

Strona internetowa :  www.solidarnosc.org.pl/lublin

 

Przewodnicząca Finalnych Komisji Konkursowych: dr hab. Alina Rynio

e-mail: memor@kul.pl

tel. 697 523 370

 

Załączniki do Konkursu (do pobrania ze strony Organizatora):

Załącznik nr 1. Zgłoszenie Szkoły do udziału w Konkursie.

Załącznik nr 2. Wzór metryczki pracy konkursowej.

Załącznik nr 3. Załącznik do wywiadu – pytania pomocnicze.

Załącznik nr 4(a lub b). Załącznik do RODO.