26 września 2019

Oferta placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podstawowych realizujących Program LKO

Szanowni Państwo,

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” w bieżącym roku szkolnym realizowany jest we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Obie placówki, zgodnie z  zadaniami określonymi dla nich w programie,  przygotowały ofertę zawierającą  formy doskonalenia zawodowego skierowane do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych tematycznie ukierunkowane na realizację celów programu.

 

Prezentując w załączeniu informacje o ofertach na rok szkolny 2019/2020 zachęcamy do korzystania z nich, mając na uwadze konieczność nieustającego doskonalenia jakości prowadzonego w Państwa szkole procesu edukacyjnego.

 

Załączniki