16 października 2023

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2023 w województwie lubuskim.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób.

 

widowniawidownia widok na vip

 

występy artystyczne występy artystycznewręczenie kwiatów dla kuratoramedale medalewręczenie medalu wręczenie medalu wręczenie kwiatów dla kuratora Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 13 października 2023 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Wojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i służb mundurowych, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 288 osób. przemówienia przemówienie przemówienia wyróżnieni na den wyróżnieni na den wyróżnieni na den wyróżnieni na den grupa ze wschowy