20 października 2022

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022 w województwie lubuskim.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się z podziałem na dwie uroczystości 14 października 2022 r. w Teatrze im. Juliusz Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz 17 października 2022 r. w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Wyróżnieni nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty, samorządowcy oraz osoby wspierające lubuską oświatę nagrodzeni zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, Nagrodami Ministra Edukacji i Nauki oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystości rozpoczęte zostały krótkimi występami uczniów lubuskich szkół ze Szkoły Podstawowej w Rzepinie oraz Technikum Leśnego w Starościnie. Wicewojewoda Lubuski – Wojciech Perczak oraz Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa złożyli wszystkim pracownikom lubuskiej oświaty podziękowania za trud i zaangażowanie wkładane w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Szczególnie podziękowania skierowano do wszystkich za pracę w utrudnionych warunkach prowadzenia nauczania w czasie pandemii i wojny w Ukrainie. Wicewojewoda Lubuski i Lubuski Kurator Oświaty złożyli życzenia wytrwałości w pracy zawodowej, satysfakcji z jej wykonywania oraz pomyślności w życiu osobistym.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością posłowie na Sejm RP Elżbieta Płonka, Krystyna Sibińska, Jacek Kurzępa, Bogusław Wontor, przedstawiciele służb zespolonych Wojewody Lubuskiego i wojska, samorządowcy oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyróżniono łącznie 258 osób.

 

 

Gorzów Wielkopolski

dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski
dzień edukacji narodowej gorzów wielkopolski

 

 

Zielona Góra

dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra
dzień edukacji narodowej zielona góra