2 maja 2024

Nowe Rozwiązania w Organizacji Nauki Religii i Etyki – Zapoznaj się z Projektowanymi Zmianami

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało projekt zmiany przepisów dotyczących organizacji nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach. Zmiany mają na celu lepsze dostosowanie warunków do możliwości organizacji pracy szkół, umożliwiając racjonalne zarządzanie czasem i kadrą pedagogiczną.

Propozycja zezwoli na grupowanie lekcji religii i etyki niezależnie od liczby uczniów zgłaszających się z danego oddziału, z zachowaniem maksymalnych limitów uczestników – 30 osób dla szkół i 25 dla przedszkoli oraz młodszych klas szkół podstawowych. Konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe trwają od 30 kwietnia do 29 maja.

Szczegóły projektu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.