2 maja 2024

Powołano Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli – sprawdź szczegóły!

Minister Edukacji powołał Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli, mający na celu wypracowanie propozycji rozwiązań dotyczących kwestii zawodowych nauczycieli. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele kierownictwa MEN, ministerstw pracy i finansów, Instytutu Badań Edukacyjnych, związków zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zespół zajmie się zagadnieniami wynagrodzeń, awansu zawodowego, oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emerytur oraz świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli.

Szczegóły dotyczące działalności Zespołu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.