22 listopada 2017

Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych

Zapraszamy do udziału w Turnieju, którego nadrzędnym celem jest wzmocnienie patriotycznego procesu wychowywania młodzieży szkolnej w poszanowaniu i miłości do polskich symboli narodowych, historii i tradycji, a także wpisanie najmłodszego święta państwowego Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w obowiązkowy kanon szkolnych uroczystości.

W ramach Turnieju uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w terminie poprzedzającym święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, rywalizują w dwóch kategoriach:
w konkursie wiedzy o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych i ze znajomości ceremoniału szkolnego oraz w rywalizacji pocztów sztandarowych ze znajomości ceremoniału wojskowego i zasad musztry. Finał i wręczenie nagród corocznie odbywa się 2 maja.

Wszystkim szkołom, które zechcą przystąpić do organizacji Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, która jest organizatorem Turnieju udzieli informacji (regulaminy, testy wiedzy, program przebiegu Turnieju) ułatwiających organizację tego patriotycznego przedsięwzięcia.

Dane kontaktowe:

adres szkoły: 25 – 732 Kielce, ul. Zimna 16

e-mail: zso29kielce@onet.eu

tel. 41 36 76 187

koordynator Turnieju: Hanna Skrzek