9 grudnia 2022

„Las w oczach młodych ludzi”

SPRAWOZDANIE Z PODSUMOWANIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„LAS W OCZACH MŁODYCH LUDZI”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Zielonej Górze wraz z Nadleśnictwem Gubin zorganizowało konkurs fotograficzny pn. „Las w oczach młodych ludzi”. Konkurs objął patronatem Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowało Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Konkurs trwał od 05.09.2022 r. do 31.10.2022 r. i był skierowany do uczniów szkół średnich z województwa lubuskiego.

Konkurs ogłoszono dla trzech kategorii tematycznych:

 1. Pejzaż leśny.
 2. Świat leśnych zwierząt.
 3. Zjawisko leśne.

Każdy uczestnik mógł przesłać maksymalnie 3 zdjęcia – po jednym dla każdej kategorii. Autorzy składali prace    w dwóch wersjach – elektronicznej i papierowej – za pośrednictwem swojej szkoły lub bezpośrednio do Organizatora.

W dniu 16.11.2022 roku, Komisja konkursowa w składzie:

 1. Alicja Sztul – Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 2. Marta Wiler – RDLP w Zielonej Górze, V-ce Przewodnicząca Oddziału SITLiD
 3. Andrzej Nowacki – Nadleśnictwo Gubin
 4. Arkadiusz Traczyk – Nadleśnictwo Torzym
 5. Sławomir Bąk – Nadleśnictwo Świebodzin

przystąpiła do wyboru najlepszych prac. Liczba osób, które przystąpiły do konkursu wyniosła 203, w tym:

 • ze szkół ponadpodstawowych – 196 osób,
 • ze szkół podstawowych – 7 osób (prace postanowiono ocenić poza konkursem).

Ze 196 uczniów uprawnionych do udziału w konkursie 159 przeszło pozytywnie wstępną weryfikację formalną  tj. dostarczyli zarówno wersje papierowe jak
i elektroniczne, wymagane zapisami regulaminu. Prace niespełniające wymagań złożono przez 34 osoby, które nadesłały prace jedynie w wersji elektroniczne i 3 osoby, które złożyły jedynie wersje analogowe.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych przez 159 uczniów,
według poniższej kwalifikacji:

 • Kategoria 1 – 129 osób.
 • Kategoria 2 – 42 osób.
 • Kategoria 3 – 88 osób

Ponadto komisja dokonała pozakonkursowej oceny prac złożonych przez uczniów szkół podstawowych w ramach której postanowiła wyróżnić 4 prace w tym w:

 • Kategoria 1 – 3 prace
 • Kategoria 2 – 1 prace

Jury wybrało po 10 najciekawszych prac z każdej kategorii.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu laureaci i osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:

 1. Za I miejsce – aparat fotograficzny i voucher na warsztaty fotograficzne (3 osoby),
 2. Za II miejsce – aparat fotograficzny i voucher na warsztaty fotograficzne  (4 osoby),
 3. Za III miejsce – aparat fotograficzny i voucher na warsztaty fotograficzne (3 osoby).
 4. Wyróżnienia – plecaki na sprzęt fotograficzny (20 osób)
 5. Wyróżnienia, osoby spoza grupy wiekowej – gadżety fotograficzne (3 osoby)

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 16.12.2022 roku w Dzikowie w sali edukacyjnej „Sosna Gubińska”.

Załączniki

Protokół kategoria Pejzaż
Data: 2022-12-09, rozmiar: 83 KB
Protokół kategoria Świat leśnych zwierząt
Data: 2022-12-09, rozmiar: 82 KB
Protokół kategoria Zjawisko leśne
Data: 2022-12-09, rozmiar: 82 KB