23 sierpnia 2013

Kurs języka hiszpańskiego – PROGRAM EUROPROF

oreOśrodek Rozwoju Edukacji Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych, Biuro Radcy ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce oraz Instytut Cervantesa w Warszawie ogłaszają nabór kandydatów do PROGRAMU EUROPROF.

 

Kurs języka hiszpańskiego przeznaczony jest dla nauczycieli przedmiotów niejęzykowych pracujących w aktualnie istniejących lub przyszłych sekcjach dwujęzycznych (dyrekcja musi złożyć deklarację o zamiarze utworzenia takiej sekcji) z językiem hiszpańskim w Polsce.  Wyjątkowo, i tylko w sytuacji, gdyby była wystarczająca liczba miejsc, zostaną również przyjęci na kurs nauczyciele języków obcych innych niż hiszpański. 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia organizatorzy proszą o dokładne przeczytanie WSZYSTKICH INFORMACJI dotyczących programu, które zamieszczono na stronie Wydziału Rozwoju Kompetencji Językowych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

W razie pytań możliwy jest kontakt: 

 

Anna Susek
Samodzielny referent ds. języków romańskich
Wydział Rozwoju Kompetencji Językowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Aleje Ujazdowskie 28    00-478 Warszawa

tel: (022) 345 37 75

anna.susek@ore.edu.pl

 

Rekrutacja

Marzenna Walaszek

tel/fax 22 345 37 55

lub przez centralę 22 345 37 00 wew. 505

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Marzenna.Walaszek@ore.edu.pl

 

Załączniki

Informacja o kursie

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa