27 sierpnia 2013

Projekty innowacyjne testujące Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

menSzanowni Państwo

Dyrektorzy Nauczyciele

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wysoka jakość systemu oświaty wspiera działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki dla wypracowanych w projektach innowacyjnych testujących produktów finalnych.

 

 

 

 

Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego rozumiany jest jako model, narzędzie, instrument, nowe rozwiązanie, nowe podejście do rozwiązania problemów, nowa metoda postępowania stosowana przez i wobec grupy docelowej. Wypracowane w Priorytecie III PO KL produkty finalne mają konkretną formę, np. poradnika, instrukcji, przewodnika, czy programu kształcenia, dzięki czemu ich wdrażanie do pracy szkoły ma przyjazny i dostępny charakter. Więcej informacji znajdziecie Państwo w prezentacji poświeconej w/w tematowi. Ponadto na bieżąco walidowane produkty umieszczane są na stronie www.efs.gov.pl

 

Załącznik:

  1. Prezentacja