14 stycznia 2019

Kontrola autokarów

Lubuska Policja jak co roku włącza się w ogólnopolskie działania „Bezpieczne Ferie 2019”, których głównym zadaniem jest zminimalizowanie zagrożeń w ruchu drogowym. W ramach akcji Policja m.in.: przeprowadza kontrole stanu technicznego autobusów i innych pojazdów uczestniczących
w przewozie dzieci i młodzieży oraz stan trzeźwości kierujących i posiadanych przez nich kwalifikacji.

Poniżej publikujemy wykaz miejsc, gdzie przeprowadzane są takie kontrole.

Załączniki

Miejsca_kontroli_autokarow
Data: 2019-01-14, rozmiar: 58 KB