13 lutego 2013

Konsultacje w Punktach Konsultacyjno-Doradczych

wom gorzow Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza nauczycieli na konsultacje do Punktów Konsultacyjno-Doradczych.

 

 

Dyrektorzy szkół proszeni są o zachęcenie nauczycieli do udziału oraz skorzystania z możliwości zgłoszenia swoich problemów dydaktycznych i wychowawczych, a także podzielenia się doświadczeniem.

 

Harmonogramy konsultacji dla lubuskich nauczycieli w II semestr roku szkolnego 2012/2013 dostępne są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce: „Punkty Konsultacyjno-Doradcze WOM-u” http://womgorz.edu.pl/?lng=1&view=k&k=158 oraz w załącznikach

 

Załączniki

Harmonogram konsultacji – pdk Biblioteka 

Harmonogram konsultacji – pdk Gorzów 

Harmonogram konsultacji – pdk Międzyrzecz 

Harmonogram konsultacji – pdk Strzelce 

Harmonogram konsultacji – pdk Sulęcin

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa