18 lutego 2013

Akcja: Ja i Ty – bezpieczni w szkole

menW ramach Roku Bezpiecznej Szkoły odbywa się akcja: Ja i Ty – bezpieczni w szkole, której celem jest pobudzenie aktywności środowisk związanych ze szkołą: uczniów, nauczycieli, rodziców – do podejmowania aktywności w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania negatywnym aspektom zachowania, relacji wzajemnych, kształtowania właściwych postaw, kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych.

 

 icon-link-txt Formularz akcji Zasady uczestnictwa w akcji