11 marca 2021

Konkursy Przyrodnicze Puszczy Białowieskiej

Organizatorem konkursów jest portal puszcza.tv. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Klimatu i Środowiska, a projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na portalu puszcza.tv, w zakładce „KONKURSY” znajdują się regulaminy konkursów i elektroniczny formularz do zgłoszeń i wysyłania prac.

Zakres i tematyka prac została dostosowana do sytuacji epidemicznej. Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba jechać do Puszczy Białowieskiej, wystarczy chęć zdobycia wiedzy lub poznania otaczającej przyrody i porównania jej z fauną i florą występującą w Białowieskim Parku Narodowym.

Konkursy podzielone są na cztery grupy uczestników:

Pierwszą grupą są uczniowie szkół podstawowych z terenu całej Polski.

https://puszcza.tv/aktualnosci/1609/konkursy-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-terenu-calej-polski

Tematyka konkursów:

 1. „Cała Polska parkiem białowieskim w fotografii” – wykonanie fotografii na terenie Polski fauny lub flory, która występuje także w Białowieskim Parku Narodowym
 2. „Warstwy lasu na plakacie Puszczy Białowieskiej” – wykonanie plakatu prezentującego rośliny tworzące warstwy lasu na przykładzie Puszczy Białowieskiej
 3. „Prastara puszcza i oddziaływanie człowieka i zjawisk pogodowych” – wykonanie prezentacji na temat oddziaływania człowieka i zjawisk pogodowych na Puszczę Białowieską
 4. „Zakochaj się w puszczy” – napisanie opowiadania lub artykułu o krajobrazie, formach przyrodniczych, faunie i architekturze występujących na terenie Puszczy Białowieskiej

 

Drugą grupą są uczniowie szkół podstawowych z terenów powiatów, na których znajduje się Puszcza Białowieska i powiatów okalających, tj. hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, bialskiego, białostockiego, wysokomazowieckiego oraz z terenu Miasta Białystok.

https://puszcza.tv/aktualnosci/1608/konkursy-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-regionu-puszczy-bialowieskiej

Tematyka konkursów:

 1. „Zapadło mi w pamięci” – narysowanie lub namalowanie obrazu Puszczy Białowieskiej
 2. „Moje zdjęcie w mojej puszczy” – wykonanie fotografii w Białowieskim Parku Narodowym
 3. „Puszcza domem…” – napisanie opowiadania lub artykułu o gatunkach zwierząt występujących w Puszczy Białowieskiej
 4. „Ryś – kot z Białowieży” – wykonanie prezentacji na temat populacji rysi w Puszczy Białowieskiej.

Trzecią grupą są nauczyciele szkół podstawowych z terenu całej Polski:

https://puszcza.tv/aktualnosci/1611/konkursy-dla-nauczycieli

Tematyka konkursów:

 1. „Przyroda na zdalnym” – opracowanie scenariusza zdalnych zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii i klimatu na przykładzie ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego Puszczy Białowieskiej
 2. „Przyroda z rodzicem w terenie” – opracowanie scenariusza zdalnych zajęć terenowych z pomocą rodzica, z zakresu szeroko pojętej ekologii i klimatu na przykładzie ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego Puszczy Białowieskiej

Czwartą grupą są uczniowie szkół leśnych prowadzonych przez ministra właściwego ds. środowiska.

https://puszcza.tv/aktualnosci/1610/konkursy-dla-uczniow-szkol-lesnych

Tematyka konkursów:

 1. „Król Puszczy Białowieskiej” – wykonanie prezentacji na temat populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej
 2. „Turystyka w Białowieskim Parku Narodowym” – wykonanie prezentacji na temat uprawiania turystyki w Białowieskim Parku Narodowym
 3. „Puszcza Białowieska w wydawnictwach” – wykonanie prezentacji na temat wydawnictw promujących walory przyrodnicze Puszczy Białowieskiej
 4. „Leśnik to gospodarz Puszczy Białowieskiej” – napisanie rozprawki pt. „Leśnik to gospodarz Puszczy Białowieskiej