27 maja 2024

Konkursy na stanowiska nauczycieli w szkołach europejskich

Minister Edukacji ogłasza konkursy na następujące stanowiska w szkołach europejskich:

 1. nauczyciel chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu,
 2. nauczyciel biologii w szkole średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie,
 3. nauczyciel informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli,
 4. nauczyciel matematyki i informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Bergen (Królestwo Niderlandów),
 5. nauczyciel geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu,
 6. nauczyciel matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli,
 7. nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Europejskiej w Brukseli,
 8. nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu,
 9. nauczyciel języka francuskiego w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu,
 10. doradca pedagogiczny w szkole średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli,
 11. doradca pedagogiczny w szkole średniej w Szkole Europejskiej  w Brukseli.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, minister kieruje nauczycieli do pracy w szkołach europejskich funkcjonujących na podstawie Konwencji o Statucie Szkół  Europejskich.

Zadanie to realizowane jest przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W roku szkolnym 2023/2024 Ośrodek skierował do pracy w szkołach europejskich 47 nauczycieli. Szkoły Europejskie są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie funkcjonuje 13 Szkół Europejskich.

Termin składania dokumentów to 31 maja 2024 r.

Szczegóły i oświadczenia na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-w-szkolach-europejskich2