18 lutego 2020

Konkurs szkolny – 40 lat „Solidarności” Regionu Gorzowskiego

Szanowni Państwo

Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim organizują konkurs dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych pt. 40 lat „Solidarności” Regionu Gorzowskiego  

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

A/ Prace plastyczne

B/ Prace pisemne

C/ Prace audiowizualne

Prace należy przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Jagiellończyka 10, 66 – 400 Gorzów Wielkopolskim (lub dostarczyć osobiście) do 15 maja 2020 r. (z dopiskiem 40 lat „Solidarności” Regionu Gorzowskiego).

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody, które zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu w czerwcu 2020 r.

Załączniki

Regulamin
Data: 2020-02-18, rozmiar: 347 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2020-02-18, rozmiar: 15 KB