17 września 2013

Konkurs „Szkoła dla rynku pracy”

koweziuCelem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Konkurs skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, prowadzących kształcenie zawodowe i potrwa do 4 października 2013 r.

 

Bliższe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej KOWEZiU www.koweziu.edu.pl (wejście poprzez logo konkursu umieszczone na stronie głównej).

 

Organizowany konkurs jest jednym z przedsięwzięć projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia; projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.