18 września 2013

Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

maciusO dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą obiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

 

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać za pośrednictwem naszej strony internetowej http://www.pfpd.org/

Formularze można uzyskać także mailowe lub w siedzibie fundacji.

 

Podstawą otrzymania do finansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 25.09.2013 r. (decyduje data wpłynięcia wnioskuj zawierający:

 

–  szczegółowe dane adresowe szkoły i informacje o dotychczasowym dożywianiu

–  informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których szkoła ubiega się o dofinansowanie posiłków.

 

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 25.09.2013 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 02.10.2013 r.