27 marca 2023

KONKURS PLASTYCZNO-GRAFICZNY NA PROJEKT MURALU WYKONANEGO DLA UCZCZENIA 40. ROCZNICY POWSTANIA RUCHU MŁODZIEŻY NIEZALEŻNEJ

Organizatorami konkursu na wykonanie projektu muralu są:  Zarząd Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacja Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub graficznej, która może stać się  oficjalnym projektem muralu, tematycznie związanego z działalnością Ruchu Młodzieży Niezależnej.

Termin dostarczenia prac upływa 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data wpływu do Kuratorium). Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych należy przesłać pocztą na adres Organizatora:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

z dopiskiem na przesyłce „Konkurs plastyczno-graficzny: Projekt muralu – Ruch Młodzieży Niezależnej” lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i udziału w konkursie.

Załączniki

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO
Data: 2023-03-27, rozmiar: 22 KB
O RMN ogólnie
Data: 2023-03-27, rozmiar: 389 KB