19 czerwca 2018

Informacja o wynikach konkursu „Tydzień dla Niepodległej”

  1. Komisja Konkursowa powołana do oceny prac nadesłanych na konkurs „Tydzień dla Niepodległej”, po zapoznaniu się z treścią nadesłanych prac zwraca się do Lubuskiego Kuratora Oświaty o przyznanie nagród następującym uczestnikom konkursu:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. Autorzy: Agnieszka Żelazna, Anna Milas, Renata Matuszek-Jaroszewicz;

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów
w Międzyrzeczu. Autorzy: Beata Bełz i Anna Kulig;

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
w Szprotawie. Autorzy: Justyna Brzeźniak i Olga Tórz-Wciórka.

  1. Komisja Konkursowa zwraca się ponadto do Lubuskiego Kuratora Oświaty
    z propozycją wyróżnienia następujących prac konkursowych:
  2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. 12. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. Autorzy: Ewa Sikorska, Aneta Piasecka i Marzena Nowicka-Czacharska;
  3. Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Polskość Ziemi Kramskiej w Nowym Kramsku. Autor: Wioletta Maria Malinowska;
  4. Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie. Autor: Kamil Bujnicki;
  5. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Autor: Agata Karolczyk-Kozyra.

 

  1. Zgodnie z rozdz. IX pkt 2 Regulaminu warunkiem otrzymania nagród będzie przekazanie dokumentacji poświadczającej zrealizowanie zaplanowanych przedsięwzięć, niezwłocznie po ich zakończeniu.

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa