30 marca 2021

Konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza ogólnopolski konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.

Prace konkursowe powinny zawierać:

  • poglądowy prototyp (wykonany dowolną techniką) gry edukacyjnej wraz
    z parametrami technicznymi (do druku),
  • instrukcję gry z dodatkowymi materiałami w postaci kart, pionków, opisu zadań itd.,
  • scenariusz gry, rozumiany jako opis przebiegu gry wraz z jej zakończeniem,
  • wypełniony formularz danych osobowych (dostępny na stronie edu.nid.pl),
  • opis wytycznych (parametry techniczne) niezbędnych do wytworzenia gry, zawierający jak najwięcej szczegółów, m.in.: dokładny i szczegółowy opis projektu gry, opakowania i wszelkich dodatków, wielkość planszy/kart, rodzaj materiału, grubość papieru, wielkość czcionki, kolorystyka itd.

Powstałe prace konkursowe powinny być przeznaczone dla minimum czterech graczy, a rozgrywka powinna trwać pomiędzy 30 a 120 minut. Ocenie Jury konkursu będzie podlegać poprawność merytoryczna (pogłębienie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego w Polsce), zastosowanie innowacyjnych mechanizmów gry, ciekawa fabuła oraz atrakcyjność wizualna i estetyka wykonania prototypu.

 Do 16 lipca 2021 r. należy zgłosić swój udział w konkursie. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys.

Więcej na temat konkursu na stronie http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej

Załączniki

Infografika z opisem konkursu
Data: 2021-03-30, rozmiar: 1 MB