18 listopada 2022

Konkurs fotograficzny pn. „Bóg w mojej okolicy – choć Go nie widać, to można Go wszędzie dostrzec”

Zapraszamy uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubuskiego do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Bóg w mojej okolicy – choć Go nie widać, to można Go wszędzie dostrzec”, organizowanym przez Zespół Edukacyjny w Bytnicy. Przedmiotem konkursu są fotografie, których szeroko rozumiana tematyka
wiąże się z podanym tytułem.. Konkurs został objęty patronatem  Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Nadesłane prace zostaną podzielone na 2 kategorie wiekowe:

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
  • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać osobiście lub
przesłać do dnia 15 lutego 2023. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Zespół Edukacyjny w Bytnicy
66630 Bytnica 85
z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny

Wersję elektroniczną
zdjęcia można dołączyć do wydruku nagraną na płytę CDROM lub przesłać na
adres: konkursfoto@icloud.com

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne w załączonym Regulaminie.

 

Plakat konkursu

 

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-11-18, rozmiar: 59 KB
Plakat
Data: 2022-11-18, rozmiar: 200 KB