8 lipca 2024

Konferencje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli

Dyrektorzy, nauczyciele szkół, placówek województwa lubuskiego

Cz. północna województwa

Przekazujemy Państwu informację na temat konferencji przedmiotowo-metodycznych otwierających rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencje odbędą się: 28, 29 i 30 sierpnia oraz 2, 3, 4, 5 września 2024 r. Prosimy dyrektorów o przekazanie informacji nauczycielom i zachęcenie ich do udziału w konferencjach.

Link do rejestracji uczestników:

https://oferta.womgorz.edu.pl

Cz. południowa województwa

Przekazujemy Państwu informację na temat konferencji metodycznych otwierających rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Konferencje odbędą się: 21, 23, 26, 27, 28, 30 sierpnia oraz 9, 10, 11 września 2024 r. Prosimy dyrektorów o przekazanie informacji nauczycielom i zachęcenie ich do udziału w konferencjach.

Link do rejestracji uczestników:

https://odn.zgora.pl/

Załączniki

HARMONOGRAM WOM
Data: 2024-07-08, rozmiar: 666 KB
Harmonogram ODN
Data: 2024-07-10, rozmiar: 625 KB