5 października 2016

Konferencja „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań.”

menSzanowni Państwo

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, wojewodami, kuratoriami oświaty oraz jednostkami samorządów terytorialnych organizuje osiem regionalnych konferencji informacyjno-konsultacyjnych pn. „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań.” Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

 

Konferencja z udziałem przedstawicieli województwa lubuskiego odbędzie się 15 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji, jej programem oraz możliwościami uczestnictwa pod adresem: www.szkolenia.ore.edu.pl .