4 października 2016

Wojewódzka Konferencja Programu Erasmus+ w Sulechowie

logo LKOFundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Lubuski Kurator Oświaty
oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają dyrektorów i nauczycieli szkół/placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji zajmujących się edukacją szkolną i kształceniem zawodowym, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+, na spotkanie informacyjne dotyczące sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież.

 

 

 

 

Spotkanie odbędzie się 27 października 2016 r., godz. 10.00-15.00, w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, ul. Licealna 10.

Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 24 października br.

Formularz zgłoszenia na konferencjęhttps://womgorz.edu.pl/index_new.php?svc=rejestracja&act=knf&id=30

 

W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt mailowym z regionalnym konsultantem Programu Erasmus+ dla sektorów Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
w województwie lubuskim:

Mirosław Kwiatkowski, e-mail: miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl, miros61@gazeta.pl

 

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 (zastąpił on program UE „Uczenie się przez całe życie ” i jego programy sektorowe, m.in.: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w działaniu).

Celem spotkania jest omówienie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorach Edukacji szkolnej , Kształcenia i szkoleń zawodowych oraz Młodzieży.


Program spotkania obejmuje:

zapoznanie uczestników z zasadami udziału i finansowania projektów w programie Erasmus+ omówienie formularza aplikacyjnego (ze wskazówkami praktycznymi) i szczegółowych kryteriów oceny wniosków, cyklu projektowego, przedstawienie dobrych praktyk oraz sesję pytań i odpowiedzi.

W trakcie spotkania przewidziany jest posiłek i przerwa kawowa.

Po spotkaniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny, przeprowadzą je osoby rekomendowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 


Zgłoszenie udziału w Konferencji

Warunkiem udziału w konferencji jest jego wcześniejsze zgłoszenie, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w linku poniżej.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc. Nie przewiduje się dodatkowego potwierdzenia zakwalifikowania – w momencie wyczerpania wolnych miejsc system zgłoszeń zostanie automatycznie zamknięty i nie będzie możliwości dokonania zgłoszenia.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można u regionalnego konsultanta Programu Erasmus+ dla sektorów Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w województwie lubuskim:

Mirosław Kwiatkowski, tel. 95 721 61 21, 509 054 602

e-mail: miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl, miros61@gazeta.pl