23 grudnia 2019

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zgłoszenia uczestników do konkursu dokonywane są do 10 stycznia 2020 r. Nadto informujemy, że komplet informacji o Konkursie znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

 

Załączniki