7 marca 2014

„Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących”

swpsSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej zaprasza do udziału w projekcie Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

61-719 Poznań

tel.: /61/ 66 05 217 lub /61/ 85 84 331

e-mail: geogebra@swps.edu.pl

www.swps.pl/bpe